Tiêu điểm

Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 18/9/2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.


Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, Nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng nay 15/9/2015, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 cho 85 quần chúng ưu tú được các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối giới thiệu.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

  • Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế (07/09)

    Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng”.

  • Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị lần thứ hai (Khóa III), nhiệm kỳ 2015 - 2020 (04/09)

    Sáng ngày 01/9/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ hai, Khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tin hoạt động các TCCS Đảng