Thừa Thiên Huế: Mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Singapore

Sáng 20/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên đoàn doanh nghiệp Singapore tổ chức buổi Hội đàm về cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn bản mới

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp