Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị lần thứ 6 khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiều ngày 15/7/2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị lần thứ 6, Khóa III (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Văn bản mới

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp