Công tác tổ chức xây dựng Đảng phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Cán bộ toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại.


Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XIV: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị và lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 27/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, khóa XIV nhằm lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; thông qua chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2015.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ