Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thăm, chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Sáng 21/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đến thăm, chúc mừng Đài Phát thanh & Truyền hình Thừa Thiên Huế và Báo Thừa Thiên Huế.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

GIẢI QUẦN VỢT - CẦU LÔNG - BÓNG BÀN 2017

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp