Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 31/10/2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế qua một năm triển khai xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã xây dựng Kế hoạch, cùng với các cấp ủy Đảng trong Khối quan tâm lãnh đạo các cấp ủy đảng, phối hợp với người quản lý doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện VHDN có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo dựng nên thương hiệu riêng của doanh nghiệp.


HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua 2 nghị quyết quan trọng và kiện toàn nhân sự HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Sáng 24/10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI đã tiến hành kỳ họp bất thường nhằm thảo luận, thông qua các Nghị quyết về quy định phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế; điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; kiện toàn nhân sự HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

  • Nhìn lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” Hội CCB Khối Doanh nghiệp (2009-2014) (02/10)

    Trước tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới và lạm phát trong nước cũng như những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong khu vực đã đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tâm tư tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên hội. Hội CCB Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, hưởng ứng phong trào thi đua của Đảng bộ Khối doanh nghiệp, đặc biệt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

  • Hội CCB khối doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua CCB Gương mẫu lần thứ nhất, giai đoạn 2009-2014 (22/09)

    Trong không khí của những ngày tháng 9 lịch sử hào hùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 69 năm ngày quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), kỷ niệm 45 năm ngày công bố Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và hơn 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc với tinh thần Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua.

Tin hoạt động các TCCS Đảng