Phát biểu bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khoá XV của đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Chiều 02/12, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XV đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Văn bản mới

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp